Dlouhodobá optimalizace a A/B testování

Jeff Bezos, majitel Amazonu: “Úspěch Amazonu je daný množstvím experimentů, které děláme.”

Experimentováním a průběžným zlepšováním dostanu váš web do optimální kondice. Zjistím, kde máte chyby, ukážu, jak je opravit a budu pravidelně vymýšlet, jak web zlepšit. Jak pro vaše klienty, tak pro váš byznys.

Budeme spolu pravidelně testovat, vyhodnocovat a vylepšovat. Průměrně vám za rok zvýším obrat o 20–40 %.

Nezávazná poptávka nebo zavolejte a probereme to +420 608 980 594

Klienti

Mountfield-klient Svet-svitidel-klient Trenyrkarna-klient Angrybeards-klient Sme Hyponamiru Equa-bank

Případové studie

Pripadovka-contours-nahled
Pripadovka-penize-nahled
Pripadovka-reptisk-nahled
Marketing-examples-popup1

Proces

1. Analýza a výzkum

Vždy začínám analýzou stávající stavu. Zjistí problémy, část vyřešíme rovnou, část budou nápady na testování. Vždycky se snažím získat víc pohledů na věc / zdrojů. Často kombinuji data (analytika, mousetracking, dotazníky) a lidi (uživatelské testování, rozhovory, 2 preferenční testy).

2. Tvorba hypotéz

Z nápadů na zlepšení vytvořím testovatelné hypotézy. Ty následně zprioritizujeme a zjistíme, které dává smysl testovat a v jakém pořadí. Často se i ukáže, že některé nápady nedávají smysl (příliš dlouhý čas testu, velká náročnost na implementaci vs. potenciální přínost atp.)

3. Design

Pokud není test úplně triviální (změna textu nebo obrázku), tak je potřeba navrhnout varianty. Často stačí skizza nového řešení, případně grafika. Navrhuji varianty tak, aby s tím měli programátoři co nejméně práce.

4. Integrace a testování

Spočítám statistický model, nastavím test v testovacím nástroji (Google Optimize, VWO, Adobe Target atd.), zkontroluji implementaci a spustím test. Test průběžně monitoruji, abych omezil riziko špatných variant a naopak netestoval už „hotové“ výsledky zbytečně dlouho.

5. Vyhodnocení testu

Pozitivní výsledky nasadíme na web, u neurčitých výsledků zjistím, zda neexistuje pozitivní segment (například mobil může fungovat lépe, desktop hůř). No a u negativního výsledku se zamyslím, proč byly mé předpoklady mylné a zkusím další variantu opřenou o více dat.

6. Znova

Pak to celé zopakujeme. Ideálně při tom zlepšíme proces, aby nám to trvalo kratší dobu a vymýšleli jsme více vítězných testů

Proces-optimalizace-big

Odbornost

Pro koho A/B testování není

Rozhodovat se na základě pocitu není optimální strategie. A/B testování je objektivní způsob jak zjistit, která varianta je lepší. Ale…

  • potřebujete minimálně 1000 konverzí měsíčně (nákup, přihlášení atp.), abyste dosáhli statisticky validní výsledek
  • A/B test průměrně trvá 28 dní
  • s testování jsou spojené náklady (výzkum, tvorba hypotéz, grafika a programování variant, testovací software, analýzy)
  • jen každý 3 nápad povede ke zlepšení
  • průměrné zlepšení je o 4 %, toto se zvyšuje na 19 %, pokud seskupíte více dobrých nápadů najednou

Vypadá, že vás od toho odrazuji, ale chci k vám být upřímný. Pokud nesplňujete požadavky, bude vám spíš vyhovovat UX analýza.

Pojďme společně zlepšit váš web +420 608 980 594 info@ilincev.com